×
O nas Spotkania Nauczanie Q&A Wydarzenia Blog pastora Wesprzyj Kontakt

O nas

Zapewne masz wiele pytań związanych z tym, kim jesteśmy. Mamy nadzieję, że poniższe informacje udzielą odpowiedzi przynajmniej na niektóre z nich.

RADA KOŚCIOŁA

Nasz Kościół prowadzony jest przez Radę Kościoła. Pastorem Przełożonym Kościoła Chrystusowego w Płocku jest Piotr Syska, a skład Rady uzupełniają jeszcze: Pastor Pomocniczy Tomasz Zgorzelski, a także Marcin Szczypecki, Grzegorz Urbanek i Łukasz Żaglewski. Radzie Kościoła, w prowadzeniu płockiej wspólnoty, pomaga zespół odpowiedzialności duszpasterskiej.

Jestem mężem Elwiry oraz ojcem dwójki dzieci: Noemi i Jeremiasza. Moja świadoma więź z Bogiem zaczęła się kształtować w 1989 roku, kiedy byłem uczniem liceum. Poznanie Chrystusa i doświadczenie Jego łaski sprawiły, że moje życie zyskało prawdziwy i wieczny sens. Od 1997 roku pracuję w Płocku jako nauczyciel. Życie rodzinne i zawodowe łączę ze służbą w Kościele, będąc – od wielu lat – zaangażowanym jako duszpasterz i nauczyciel Słowa Bożego w Gostyninie, Kutnie oraz Płocku. W płockim Kościele służę jako pastor przełożony. Lubię poznawać ludzi, wędrować latem po górach, czytać książki, spędzać czas z innymi przy wspólnym posiłku, słuchać opowieści i uczyć się nowych rzeczy. Moim największym pragnieniem jest, aby Jezus Chrystus stał się największym skarbem i pasją w moim pokoleniu.

Jedną z moich największych radości jest patrzeć, jak Bóg zmienia życie ludzi, którzy zdecydują się wejść z Nim w relację i rozpocząć nowe życie. Dlatego chciałbym opowiadać o Bogu osobom, które są wokół mnie i dawać im nadzieję, że Bóg może wszystko. Jako pastor pomocniczy Kościoła Chrystusowego w Płocku uczę się służyć innym. Jako mąż ukochanej żony – Karoliny i tata trójki wspaniałych dzieci: Hani, Daniela i Gabrysia uczę się kochać na co dzień. Jako nauczyciel fortepianu w płockich szkołach muzycznych uczę się tego, że Bóg może mnie używać w każdym miejscu, w jakim zechce to zrobić. A w chwilach wolnych spotykam się z przyjaciółmi, gram w piłkę nożną, tenisa ziemnego i jeżdżę na rowerze. Kocham mój Kościół i marzę, aby stał się domem dla wielu płocczan.

Razem z moją żoną Kasią oraz trójką dzieci tworzymy szczęśliwą rodzinę zaangażowaną w życie płockiego Kościoła. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, które jest nie tylko moją pracą, ale również pasją. Od wielu lat prowadzę własną firmę budowlaną. Moim największym pragnieniem jest widzieć Kościół autentycznie prowadzony przez Ducha Świętego, którego przywilejem jest pobudzić mieszkańców Płocka i okolic do relacji z żywym i jedynym Bogiem. Kieruję się dewizą Johna Wesleya: „Zarabiaj, ile możesz. Oszczędzaj, ile możesz. Rozdawaj, ile możesz”.

Urodziłem się w Płocku. W trakcie nauki w szkole średniej podarowano mi Biblię, której lektura zmieniła moje życie. Pewnego dnia, w 2002 roku, spotkałem na ulicy Tumskiej ludzi, którzy poprzez muzykę, inscenizację i rozmowy przekazywali prawdy Ewangelii. Podczas rozmowy z młodym chłopakiem z tamtej grupy chrześcijan podjąłem decyzję, że skoro Jezus umarł za mnie, to ja chcę żyć dla Niego. Od tamtej pory biorę udział w czymś niesamowitym, będąc częścią lokalnej wspólnoty Kościoła. Jestem mężem kochanej żony Żanety oraz tatą wspaniałych córek: Wiktorii, Estery i Leny. Bardzo lubię sport, a szczególnie piłkę nożną. Gram amatorsko i jestem kibicem lokalnej drużyny Wisły Płock. Kocham Boga oraz mój Kościół. Marzę, aby Płock i okolice poznały również Bożą miłość.

W wieku 33 lat uwierzyłem, że Jezus zmartwychwstał naprawdę, a ta prawda zmienia wszystko! Od tamtej pory staram się być Jego uczniem. Najpierw w rodzinie – w relacji z żoną Anią i trójką naszych dzieci – a potem w płockim Kościele Chrystusowym, gdzie służę będąc częścią Rady Kościoła i jako muzyk – pianista. W mojej drodze do Chrystusa bardzo pomogła mi apologetyka i właśnie w tej dziedzinie życia chrześcijańskiego, jaką jest rozumowa obrona wiary, pragnę wspierać naszą lokalną wspólnotę. Moim marzeniem jest Kościół, w którym ludzie – będąc „nakarmieni” Dobrą Nowiną o Jezusie z Nazaretu – staną się magnesem przyciągającym kolejne rzesze szukających szczerej relacji z Bogiem.

  • służba muzyczna – Grzegorz Urbanek
  • służba katechetyczna – Katarzyna Szczypecka
  • służba młodzieżowa – Dominika Chmurzyńska i Adam Witkowski
  • służba gościnności – Maciej Skrodzki i Martyna Skrodzka
  • służba multimedialna – Arek Dąbkowski
  • służba porządkowa – Dariusz Matlewski
  • służba finansowa – Maryla Pesta
  • służba Alpha – Bartłomiej Wasiak

W CO WIERZYMY?

Naszą wiarę i naszą doktrynę wywodzimy z tekstu Biblii, czyli Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym, napisanym pod natchnieniem Ducha Świętego i ma absolutny autorytet we wszystkich sprawach dotyczących wiary oraz codziennego życia.

Wierzymy w jednego Boga, który istnieje odwiecznie w trzech równych co do bóstwa Osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałają w doskonałej harmonii, co widoczne jest w dziele stworzenia i odkupienia człowieka.

11000124195708

Wierzymy w Boga Ojca, odwiecznego i doskonałego w Swej świętości, mądrości, mocy oraz miłości. Wierzymy że On bezbłędnie zna wszystko i miłosiernie zajmuje się wszystkimi sprawami człowieka, słyszy i odpowiada na modlitwy. Wierzymy również, że wybawia od grzechu i wiecznej śmierci każdego, kto przyjdzie do Niego przez Jezusa Chrystusa.

12000124195612

Wierzymy, że odwieczny Syn Boży – motywowany posłuszeństwem i miłością wobec Ojca – stał się człowiekiem. Jezus Chrystus, obiecany Zbawiciel, został cudownie poczęty z Ducha Świętego i narodzony z dziewicy Marii. Wierzymy w Jego bezgrzeszne życie, cuda, odkupieńczą (przynoszącą zbawienie od grzechu) śmierć na krzyżu, cielesne zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Wierzymy, że we wcieleniu, życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezus Chrystus działał jako nasz reprezentant i zastępca. Na krzyżu usunął grzech i pojednał z Bogiem wszystkich, którzy wierzą.

13000124195520

Wierzymy w osobę Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, a przez Swoje pełne mocy działanie odradza duchowo martwych grzeszników, rozbudzając wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że owocem Jego działalności w Kościele jest przemienione i poddane Bogu życie tych, którzy są uczniami Chrystusa. Duch Święty działa też poprzez różnorodność darów służących budowaniu lokalnego Kościoła.

14000124195435

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Uznajemy, że człowiek zgrzeszył i przez to skazał siebie samego na fizyczną, duchową i wieczną śmierć, którą jest oddzielenie od Boga. Wierzymy, że wszyscy ludzie rodzą się już grzeszni z natury i zasługują na Boży gniew. Wierzymy, że ci, którzy uznając swój grzech, odwrócą się od niego i zaufają Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi są odrodzeni przez Ducha Świętego i stają się nowym stworzeniem, wybawionym od potępienia, a ich przeznaczeniem jest życie wieczne.

15000124195357

Wierzymy, że Kościół jest żywym i duchowym ciałem, którego głową jest Chrystus, a wszystkie odkupione osoby są jego członkami. Wierzący w Jezusa Chrystusa spotykają się, by poznawać i uwielbiać Boga, służyć Mu i mieć ze sobą relacje. Wierzymy, że podstawowym zadaniem lokalnego Kościoła jest głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie.

16000124195314

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powierzył lokalnemu Kościołowi dwa sakramenty: chrzest i Wieczerzę Pańską. Wierzymy, że chrześcijański chrzest to zanurzenie wierzącego w wodzie w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wierzymy, że Wieczerza Pańska została ustanowiona przez Chrystusa na pamiątkę Jego śmierci. Oba te sakramenty powinny być sprawowane, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.

17000124195222

Wierzymy w mający nastąpić widzialny powrót Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, celem ustanowienia Jego królestwa – wiecznego panowania Boga. Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, sąd ostateczny, wieczną radość tych, którzy przez wiarę przyjęli usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie oraz wieczne potępienie tych, którzy tego usprawiedliwienia nie przyjęli.

18000124191402

Wierzymy, że każdy chrześcijanin pozostaje w bezpośredniej relacji z Bogiem i jest odpowiedzialny osobiście przed Bogiem we wszystkich sprawach dotyczących wiary i życia. Wierzymy, że każdy lokalny Kościół jest niezależny od władzy politycznej. Kościół i państwo mają być rozdzielone jako dwa autonomiczne ciała przeznaczone do wypełnienia swoich odrębnych funkcji i bez narzucania zwierzchnictwa jednego nad drugim.

19000124195110

WIZJA

Celem naszego Kościoła jest głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie i pozyskiwanie uczniów – ludzi żyjących w relacji z Bogiem i oddanych służbie dla Niego. Rozpoznajemy siedem priorytetów, wokół których chcemy budować naszą kościelną tożsamość.

HISTORIA

Płocki Kościół Chrystusowy jest częścią Kościoła Chrystusowego w RP należącego do ruchu kościołów protestanckich tzw. „drugiej reformacji”, zwanych inaczej kościołami ewangelicznymi. Początki Kościoła Chrystusowego sięgają XVIII wieku i związane są z Ruchem Odnowy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii akcentującym potrzebę powrotu do źródeł – tzn. nauki Jezusa Chrystusa, zawartej w Piśmie Świętym. W Polsce początki Kościoła Chrystusowego sięgają lat 20. XX wieku. Dziś Kościół Chrystusowy skupia wiernych w 43 wspólnotach (parafiach) w całym kraju. Obecnie (od 2000 roku) zwierzchnikiem Kościoła Chrystusowego w RP jest Prezbiter Naczelny W. Andrzej Bajeński. Kościół Chrystusowy w Płocku znajduje się w Rejestrze kościołów i związków wyznaniowych MSWiA, dział A, poz. 24. Szczegółowe informacje o Kościele Chrystusowym w RP, m.in. statut, deklarację zasad wiary, celów i wartości znajdziesz tutaj: www.chrystusowi.pl.

1989

13 grudnia 1989

Działalność ewangelizacyjna w Płocku, w ramach akcji „Biblia pod namiotem”.

Read more

1990-1994

12 grudnia 1990

Ewangelista Tadeusz Dworakowski pierwszym duszpasterzem punktu misyjnego w Płocku.

Read more

1992

9 grudnia 1992

Zakup budynku przy ul. Arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego 9.

Read more

9 stycznia 1994

14 grudnia 1994

Uroczyste nabożeństwo w nowo wyremontowanej kaplicy.

Read more

1994-1995

15 grudnia 1994

Ewangelista Jacek Kozielski opiekunem płockiej wspólnoty.

Read more

1995-2001

14 grudnia 1995

Służba pastorska Tytusa Pikalskiego.

Read more

2001-2010

13 grudnia 2001

Służba pastorska Jarosława Wasiaka.

Read more

2011-2014

14 grudnia 2011

Lesław Juszczyszyn pastorem w Kościele.

Read more

2015-2021

10 grudnia 2015

Jacek Konicki pastorem w Kościele.

Read more

2019

11 grudnia 2019

Początek rozbudowy budynku Kościoła przy ul. Nowowiejskiego 9.

Read more

Od 2021

1 grudnia 2021

Pastorami w Kościele są Piotr Syska i Tomasz Zgorzelski.

Read more

2022

30 grudnia 2021

Zakończenie rozbudowy. Nowy, trzykrotnie zwiększony i unowocześniony, budynek przyjmuje nazwę Centrum N9. Zmodernizowany budynek jest miejscem spotkań Kościoła, ale również przestrzenią do działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej dla mieszkańców naszego miasta i okolic.

Read more