Początek rozbudowy budynku Kościoła przy ul. Nowowiejskiego 9.