Wpis

W JEGO ŁASCE

W Drugim Liście do Koryntian Paweł z Tarsu komunikuje adresatom cel życia. Przedstawia go w takich oto słowach: „Staramy się Jemu [Bogu] podobać…”. W komentarzu piątego wydania Biblii Tysiąclecia przeczytać można uwagę, że inni tłumaczą to miejsce następująco: „Staramy się BYĆ W JEGO ŁASCE”. To „bycie w łasce Boga” pozostaje najważniejszym wyzwaniem naśladowcy Chrystusa. Całe...

27 października 202327 października 2023by
Wpis

SZYBCY I POWOLNI

W nowotestamentowym Liście Jakuba, którego treść jest pouczeniem sięgającym różnych sfer życia, pojawia się też taka zachęta: „Każdy człowiek niech będzie SZYBKI do słuchania, POWOLNY do mówienia, POWOLNY do gniewu” (List Jakuba 1,19 Ekumeniczny Przekład Przyjaciół). Zatem otrzymaliśmy wezwanie do tego, aby być SZYBKIMI i jednocześnie (w odniesieniu do innych aspektów codzienności) POWOLNYMI.  „Każdy człowiek...

19 września 202319 września 2023by
Wpis

DOBRA NOWINA

Bunt, nieposłuszeństwo i grzech człowieka wobec Stwórcy pozostają najpoważniejszym problemem naszych czasów. Droga buntu i niezależności od Boga, po której kroczymy – jako jednostki i całe społeczeństwa – prowadzi nieuchronnie do katastrofy. A dostrzeżenie tego faktu może stanowić punkt zwrotny w życiu. Punktem startowym w chrześcijańskim pielgrzymowaniu jest zrozumienie, że posiadamy buntownicze wobec Boga serca...

4 marca 20224 marca 2022by
Wpis

TEN PLAN SIĘ NIE SPEŁNI

W Księdze Izajasza, w rozdziale siódmym, zanotowana jest rozmowa jaką przeprowadził Boży prorok z królem Judy – Achazem. Odbyła się ona w szczególnie niesprzyjających okolicznościach dla jerozolimskiego władcy. Jego panowaniu zagrażali władcy Aramu i północnego królestwa Izraela. Achaza – jak czytamy w tekście biblijnym – „ogarnął dreszcz lęku, jak kiedy wicher potrząśnie w lesie drzewami”...

26 lutego 20224 marca 2022by
RELACJE W KOŚCIELE
Project

RELACJE W KOŚCIELE

Kościół to relacja z Bogiem, ale też więzi pomiędzy innymi chrześcijanami. Chcemy, w rodzinie Kościoła, uczyć się jak wypełniać apostolskie polecenie: „Miłujcie się wzajemnie braterską miłością (…) Spieszcie z pomocą świętym, gdy znajdą się w potrzebie, i okazujcie szczerą gościnność (…) Żyjcie z sobą w zgodzie. Nie ubiegajcie się o wielkość, lecz to, co pokorne, niech was pociąga”. Pragniemy inwestować w relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni, które stoją w opozycji do egoistycznej postawy domagającej się dla siebie zawsze tego, co najlepsze.

Wpis

GOTOWY?

Nieoczekiwanym bohaterem meczu pomiędzy Holandią i Czarnogórą na Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2022 został bramkarz holenderskiej drużyny Thijs Van Leeuwen. A przecież nic nie wskazywało na to, że w ogóle pojedzie na – rozgrywany na Węgrzech i Słowacji – turniej, który rozpoczął się 13 stycznia. Van Leeuwen, jak sam mówi o sobie, jest...

27 stycznia 202227 stycznia 2022by
MISJA
Project

MISJA

Choć kochamy Płock i jego najbliższe okolice, to rozumiemy też, że powołaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii „aż po krańce ziemi”. Chcemy stawać się partnerem w misyjnych działaniach na terenie Polski i poza jej granicami. Dążymy do tego, by wspierać misjonarzy w modlitwie i finansowo. Nawiązujemy relacje z osobami zaangażowanymi w służbie Bogu i ludziom w różnych częściach świata, inspirujemy się ich historiami i jesteśmy otwarci, by również wśród nas kształtowała się kultura misyjnego działania.

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE
Project

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

Wierzymy, że miejscem naszego chrześcijańskiego zaangażowania może być biznes, edukacja, sztuka, sport i wiele innych dziedzin życia w których powinno świecić światło Ewangelii. Jako chrześcijanie uznajemy, że tzw. „świeckie zawody” są miejscem, w którym możemy wypełniać powołanie dane od Boga. Pragniemy wykorzystywać nasze różnorodne umiejętności do szerzenia wartości Bożego Królestwa. Jako Kościół chcemy też mieć szczególną wrażliwość wobec potrzebujących i najsłabszych.

BLISKA WIĘŹ Z BOGIEM
Project

BLISKA WIĘŹ Z BOGIEM

Nadrzędnym celem dla Kościoła jest pielęgnowanie więzi z Bogiem – bliska relacja z Nim. Na kartach Biblii czytamy o ludziach, których Bóg nazywa swoimi przyjaciółmi. Takimi właśnie chcemy się stawać – ludźmi zaprzyjaźnionymi z Bogiem, kochającymi Boga „całym sercem, z całej duszy i ze wszystkich sił”, gotowymi Go słuchać i wypełniać Jego wolę.

CHARYZMATYCZNA DUCHOWOŚĆ
Project

CHARYZMATYCZNA DUCHOWOŚĆ

Naszym pragnieniem jest budowanie Kościoła, który otrzymując i przyjmując moc Ducha Świętego staje się skutecznym narzędziem w głoszeniu Dobrej nowiny o ratunku w Chrystusie wszystkim ludziom. Obecność Ducha Świętego powinna przejawiać się w cechach charakteru uczniów Chrystusa i w całej różnorodności darów, których „Duch udziela każdemu, jak chce”. Naszą nieustanną modlitwą jest: „Więcej Ciebie, Duchu Święty!”.