Zakup budynku przy ul. Arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego 9.