Pastorami w Kościele są Piotr Syska i Tomasz Zgorzelski.