Tak, jesteśmy wspólnotą chrześcijańską działającą w ramach Kościoła Chrystusowego w RP (www.chrystusowi.pl). Działamy w ramach obowiązującego w Polsce prawa – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn.zm.). Zasady naszej działalności są określone w Statucie.