×
O nas Spotkania Nauczanie Q&A Wydarzenia Blog pastora Wesprzyj Kontakt

Więcej niż Kościół

Płocki Kościół Chrystusowy istnieje ze względu na Ewangelię – Dobrą Nowinę o ratunku w Chrystusie. Czym jest Ewangelia? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w zbiorze pism znanych jako Nowy Testament.

Kiedy przyglądamy się opisom rozprzestrzeniania Ewangelii, u samych początków istnienia chrześcijaństwa, nie znajdziemy tam zasadniczo prób naprawiania ludzi w oparciu o listę nakazów i zakazów w stylu: „Nie bierz! Nie próbuj! Nie dotykaj!”. Oczywiście w pismach apostolskich i w nauczaniu Pana Jezusa – czyli we wspomnianym tekście Nowego Testamentu – natrafimy na wiele cennych wskazówek dotyczących jakości życia tych, którzy mienią się być chrześcijanami. Jednak samo moralne postępowanie nie stoi u podstaw chrześcijaństwa.

Ewangelia jest nade wszystko wezwaniem do wiary, w której centrum znajduje się osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Życie chrześcijańskie nie zaczyna się od „robię i czynię”, ale od „wierzę”. Ewangelia wzywa nas do złożenia ufności w Chrystusie. Dlaczego taka ufność jest komukolwiek potrzebna? Wspólnym problemem wszystkich ludzi pozostaje grzech, który czyni nas nieprzyjaciółmi Boga. Jesteśmy grzesznikami, a w naszej naturze jest popełnianie grzechów, czego konsekwencją jest Boży sąd i wieczne potępienie. Zmiana tego stanu rzeczy nie leży w naszych możliwościach. Dzięki Ewangelii rozpoznajemy, że ratunek od grzechu został nam dany w Chrystusie, jako dar i przejaw niezasłużonej łaskawości Boga. To Bóg wybawia od grzechu i jego skutków każdego, kto swoją wiarę i nadzieję składa w Chrystusie. Chrześcijańskie życie zatem zaczyna się od wiary i jest kontynuowane w oparciu o wiarę, że oto Bóg wybrał nas i przeznaczył, abyśmy przez Jezusa Chrystusa – dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu – stali się dziećmi Boga i żyli nie dla samych siebie, ale dla Jego chwały.

Do głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie – umarłym i zmartwychwstałym – jesteśmy powołani jako Kościół Chrystusowy w Płocku. Istniejemy ze względu na Chrystusa i Jego dzieło zbawienia oraz dla chwały Boga.