Project

Bóg Ojciec

Wierzymy w Boga Ojca, odwiecznego i doskonałego w Swej świętości, mądrości, mocy oraz miłości. Wierzymy że On bezbłędnie zna wszystko i miłosiernie zajmuje się wszystkimi sprawami człowieka, słyszy i odpowiada na modlitwy. Wierzymy również, że wybawia od grzechu i wiecznej śmierci każdego, kto przyjdzie do Niego przez Jezusa Chrystusa.