RELACJE W KOŚCIELE
Project

RELACJE W KOŚCIELE

Kościół to relacja z Bogiem, ale też więzi pomiędzy innymi chrześcijanami. Chcemy, w rodzinie Kościoła, uczyć się jak wypełniać apostolskie polecenie: „Miłujcie się wzajemnie braterską miłością (…) Spieszcie z pomocą świętym, gdy znajdą się w potrzebie, i okazujcie szczerą gościnność (…) Żyjcie z sobą w zgodzie. Nie ubiegajcie się o wielkość, lecz to, co pokorne, niech was pociąga”. Pragniemy inwestować w relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni, które stoją w opozycji do egoistycznej postawy domagającej się dla siebie zawsze tego, co najlepsze.

MISJA
Project

MISJA

Choć kochamy Płock i jego najbliższe okolice, to rozumiemy też, że powołaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii „aż po krańce ziemi”. Chcemy stawać się partnerem w misyjnych działaniach na terenie Polski i poza jej granicami. Dążymy do tego, by wspierać misjonarzy w modlitwie i finansowo. Nawiązujemy relacje z osobami zaangażowanymi w służbie Bogu i ludziom w różnych częściach świata, inspirujemy się ich historiami i jesteśmy otwarci, by również wśród nas kształtowała się kultura misyjnego działania.

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE
Project

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

Wierzymy, że miejscem naszego chrześcijańskiego zaangażowania może być biznes, edukacja, sztuka, sport i wiele innych dziedzin życia w których powinno świecić światło Ewangelii. Jako chrześcijanie uznajemy, że tzw. „świeckie zawody” są miejscem, w którym możemy wypełniać powołanie dane od Boga. Pragniemy wykorzystywać nasze różnorodne umiejętności do szerzenia wartości Bożego Królestwa. Jako Kościół chcemy też mieć szczególną wrażliwość wobec potrzebujących i najsłabszych.

BLISKA WIĘŹ Z BOGIEM
Project

BLISKA WIĘŹ Z BOGIEM

Nadrzędnym celem dla Kościoła jest pielęgnowanie więzi z Bogiem – bliska relacja z Nim. Na kartach Biblii czytamy o ludziach, których Bóg nazywa swoimi przyjaciółmi. Takimi właśnie chcemy się stawać – ludźmi zaprzyjaźnionymi z Bogiem, kochającymi Boga „całym sercem, z całej duszy i ze wszystkich sił”, gotowymi Go słuchać i wypełniać Jego wolę.

CHARYZMATYCZNA DUCHOWOŚĆ
Project

CHARYZMATYCZNA DUCHOWOŚĆ

Naszym pragnieniem jest budowanie Kościoła, który otrzymując i przyjmując moc Ducha Świętego staje się skutecznym narzędziem w głoszeniu Dobrej nowiny o ratunku w Chrystusie wszystkim ludziom. Obecność Ducha Świętego powinna przejawiać się w cechach charakteru uczniów Chrystusa i w całej różnorodności darów, których „Duch udziela każdemu, jak chce”. Naszą nieustanną modlitwą jest: „Więcej Ciebie, Duchu Święty!”.

MODLITWA
Project

MODLITWA

„Módlcie się nieustannie! W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie” (1 List do Tesaloniczan 5,17-18). Modlitwa skierowana ku Bogu nie tylko pomaga przetrwać trudne życiowe momenty, ale pozwala nam oglądać Boże interwencje pośród różnorodnych okoliczności życia. Jako Kościół chcemy uczyć się modlitwy, w której jest miejsce na wdzięczność okazywaną Bogu, prośbę o Jego błogosławieństwo oraz na oczekiwanie Bożych cudów.

BIBLIJNA TEOLOGIA I UCZNISTWO
Project

BIBLIJNA TEOLOGIA I UCZNISTWO

„Nie znać Pisma Świętego to nie znać Chrystusa”. Pamiętając o tych słowach św. Hieronima chcemy czerpać ze źródła poznania Boga jakim jest Biblia. Jako Kościół chcemy „zakorzenić się” w Słowie Bożym i testować nim to, w co wierzymy. Dążymy, aby tekst Biblii – Starego i Nowego Testamentu – kształtował nasz światopogląd i decydował o naszym zrozumieniu tego kim jest Bóg, kim my jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w Bożym planie.