Project

Trójca

Wierzymy w jednego Boga, który istnieje odwiecznie w trzech równych co do bóstwa Osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałają w doskonałej harmonii, co widoczne jest w dziele stworzenia i odkupienia człowieka.