Project

Religijna wolność

Wierzymy, że każdy chrześcijanin pozostaje w bezpośredniej relacji z Bogiem i jest odpowiedzialny osobiście przed Bogiem we wszystkich sprawach dotyczących wiary i życia. Wierzymy, że każdy lokalny Kościół jest niezależny od władzy politycznej. Kościół i państwo mają być rozdzielone jako dwa autonomiczne ciała przeznaczone do wypełnienia swoich odrębnych funkcji i bez narzucania zwierzchnictwa jednego nad drugim.