Project

Odrodzenie

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Uznajemy, że człowiek zgrzeszył i przez to skazał siebie samego na fizyczną, duchową i wieczną śmierć, którą jest oddzielenie od Boga. Wierzymy, że wszyscy ludzie rodzą się już grzeszni z natury i zasługują na Boży gniew. Wierzymy, że ci, którzy uznając swój grzech, odwrócą się od niego i zaufają Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi są odrodzeni przez Ducha Świętego i stają się nowym stworzeniem, wybawionym od potępienia, a ich przeznaczeniem jest życie wieczne.