Project

Liturgia

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powierzył lokalnemu Kościołowi dwa sakramenty: chrzest i Wieczerzę Pańską. Wierzymy, że chrześcijański chrzest to zanurzenie wierzącego w wodzie w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wierzymy, że Wieczerza Pańska została ustanowiona przez Chrystusa na pamiątkę Jego śmierci. Oba te sakramenty powinny być sprawowane, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.