Project

Kościół

Wierzymy, że Kościół jest żywym i duchowym ciałem, którego głową jest Chrystus, a wszystkie odkupione osoby są jego członkami. Wierzący w Jezusa Chrystusa spotykają się, by poznawać i uwielbiać Boga, służyć Mu i mieć ze sobą relacje. Wierzymy, że podstawowym zadaniem lokalnego Kościoła jest głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie.