Project

Jezus Chrystus

Wierzymy, że odwieczny Syn Boży – motywowany posłuszeństwem i miłością wobec Ojca – stał się człowiekiem. Jezus Chrystus, obiecany Zbawiciel, został cudownie poczęty z Ducha Świętego i narodzony z dziewicy Marii. Wierzymy w Jego bezgrzeszne życie, cuda, odkupieńczą (przynoszącą zbawienie od grzechu) śmierć na krzyżu, cielesne zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Wierzymy, że we wcieleniu, życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezus Chrystus działał jako nasz reprezentant i zastępca. Na krzyżu usunął grzech i pojednał z Bogiem wszystkich, którzy wierzą.