Project

Duch Święty

Wierzymy w osobę Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, a przez Swoje pełne mocy działanie odradza duchowo martwych grzeszników, rozbudzając wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że owocem Jego działalności w Kościele jest przemienione i poddane Bogu życie tych, którzy są uczniami Chrystusa. Duch Święty działa też poprzez różnorodność darów służących budowaniu lokalnego Kościoła.