Project

Czasy ostateczne

Wierzymy w mający nastąpić widzialny powrót Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, celem ustanowienia Jego królestwa – wiecznego panowania Boga. Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, sąd ostateczny, wieczną radość tych, którzy przez wiarę przyjęli usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie oraz wieczne potępienie tych, którzy tego usprawiedliwienia nie przyjęli.